Regulamin

Regulamin z dnia 13.07.2018

Regulamin świadczenia usług przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Smaczna Paczka, dostępny pod internetowym adresem www.smacznapaczka.pl, prowadzony jest przez spółkę Dargoleza Polska Sp. Z o.o., przy ul. Górnicza 25/8A, 43-502 Czechowice Dziedzice NIP: 6521724979 Regon: 361002120  KRS: 0000573009 zwanym dalej „Smaczna Paczka Catering Dietetyczny”. Miejsce pełniące role biura obsługi klienta zlokalizowane jest przy ul. Karłowicza 10, 40-145 Katowice

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin określa zakres i rodzaje świadczeń usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu www.smacznapaczka.pl zwanym Smaczna Paczka Catering Dietetyczny, zasady zawierania umów, praw i obowiązków klienta i usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy oraz postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

1. Klient – oznacza podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem www.smacznapaczka.pl

2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Zamawiającemu zamówionego produktu lub usługi.

5. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem www.smacznapaczka.pl umożliwiający założenie konta Klienta.

6. Formularz zamówienia – formularz dostępny pod adresem www.smacznapaczka.pl umożliwiający złożenie zamówienia.

7. Okres zamówienia – wybrany przez klienta przedział czasu, w trakcie którego Smaczna Paczka Catering Dietetyczny realizuje zamówioną przez Klienta usługę.

8. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, danych adresowych oraz historii zamówień znajdujących się w systemie teleinformatycznym.

9. Usługa – przygotowane i dostarczone przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny od 3 do 5 posiłków w zestawach dostarczanych codziennie lub co drugi dzień, na wybranym przez Klienta poziomie kaloryczności (1000-3500 kcal)

§ 3 Sklep internetowy oraz przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa w poniższych wariantach:

1. Dieta Standard (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) – obejmująca 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

2. Dieta Wegetariańska (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) – obejmująca 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), z wykluczeniem produktów mięsnych.

3. Dieta Sport (2500 kcal, 2700 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal) – obejmująca 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

4. Dieta Bez Glutenu (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) – obejmująca 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

5. Dieta Bez Laktozy (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) – obejmująca 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), z wykluczeniem produktów zawierających laktozę.

6. Dieta Biurowa (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal) – obejmująca 3 posiłki (II śniadanie, obiad, podwieczorek).

2. Sprzedaż i realizacja „Zamówienia” za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem www.smacznapaczka.pl są realizowane na obszarach wyznaczonych w Mapie Dostaw.

3. Cena Usługi lub Produktu umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu jest ceną brutto, zawierającą wartość podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

5. Konto klienta dostępne pod adresem www.smacznapaczka.pl może posiadać każdy Klient, który dokonał prawidłowej rejestracji konta.

6. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.

7. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie swoich danych osobowych.

8. Aktualne menu oraz menu na dzień następny znajduję się w zakładce Menu.

9. Charakterystyka poszczególnych diet oraz ich kaloryczności znajduję się pod adresem www.smacznapaczka.pl, Smaczna Paczka Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo zmiany menu na dzień następny w przypadku niedostępności poszczególnych półproduktów.

10. Każdy posiłek dostarczony jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, oklejoną samoprzylepną etykietą z nazwą posiłku oraz jego rodzajem.

11. Ceny poszczególnych diet uzależnione są od długości zamówienia i określone w cenniku dostępnym pod adresem www.smacznapaczka.pl („Cennik”).

12. Dieta testowa to pięciodaniowy jednodniowy zestaw posiłków, umożliwiający Klientowi przetestowanie jak smakują i prezentują się posiłki Smacznej Paczki Cateringu Dietetycznego. Jest to taki sam zestaw jak zestawy innych klientów różniący się jedynie niższą ceną.

13. Klient może skorzystać z diety testowej tylko jeden raz. Każda kolejna próba złożenia zamówienia przez klienta na dietę testową zostanie odrzucona.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Smaczna Paczka Catering Dietetyczny umożliwia składanie zamówień poprzez Formularz zamówień dostępny pod adresem www.smacznapaczka.pl od poniedziałku do niedzieli przez 24 godziny na dobę.

2. Telefonicznie pod numerem +48 533 135 134 oraz +48 533 422 846 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. Drogą elektroniczną pod adresem kontakt@smacznapaczka.pl od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej, zawierającego dane Klienta, wybrany wariant diety, adres dostawy i inne istotne dla danego Klienta informacje.

5. W celu złożenia zamówienia przez Klienta podaje on wybrany rodzaj diety wraz z jej kalorycznością oraz okresem trwania dostaw, danych personalnych oraz danych teleadresowych a także

6. Klient ma prawo w ciągu 12 godzin zgłosić zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu wysłanym do klienta. Niezgłoszenie przez klienta zastrzeżeń uznawane jest jako akceptacja warunków zamówienia.

7. Poza standardowymi informacjami podawanymi podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Smaczna Paczka Catering Dietetyczny o wszystkich dolegliwościach zdrowotnych oraz alergiach pokarmowych wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych półproduktów.

8. W przypadku niepoinformowania przez Klienta Smacznej Paczki Cateringu Dietetycznego o produktach wymienionych w pkt.7 Smaczna Paczka Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie klienta lub negatywną reakcję organizmu na spożyte posiłki.

9. Smaczna Paczka Catering Dietetyczny zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w przypadku wyrażenia takiej chęci przez Klienta i podania odpowiednich danych.

§ 5 Dostawa oraz czas realizacji zamówienia.

1. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godziny 12:00 zostaną zrealizowane na drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone od piątku do niedzieli oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane na drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dzień dostawy (płatności dokonywane poprzez system Przelewy24 lub przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania płatności na adres kontakt@smacznapaczka.pl).

2. Godzina 12:00 w ww. punkcie jest terminem nieprzekraczalnym.

3. Klient może zmienić adres dostawy na dzień następny do godziny 12:00.

4. Dostawa odbywająca się w soboty jest realizowana na dwa dni tj.sobota oraz niedziela. Istnieje możliwość zamówienia dostawy wyłącznie na sobotę.

5. Dostawy mogą odbywać się w niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną lub mailową.

6. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostaw w przedziale 4:00 – 10:00. Smaczna Paczka Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dostarczenia w innym dogodnym dla obu stron terminie.

7. Smaczna Paczka Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnych danych osobowych, nieodnotowania płatności przez Klienta lub rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszego Regulaminu.

8. Dostawa realizowana jest przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny pod wskazany podczas zamówienia przez Klienta adresu dostawy.

9. Koszt dostawy wliczony jest w cenę zamówienia składanego przez Klienta na terenie miast na których Smaczna Paczka Catering Dietetyczny świadczy swoje usługi.

10. W przypadku złożenia zamówienia w rejonie nie obsługiwanym przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny koszt dostawy zostanie ustalony z klientem indywidualnie.

11. Smaczna Paczka Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo ustalenia nowego terminu realizacji w przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny.

12. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw na określoną przez Klienta ilość dni dostaw z minimum 2 – dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może się odbyć poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Określona przez Klienta ilość wstrzymanych dostaw zostanie zrealizowana w wyznaczonym przez Klienta terminie.

13. W przypadku nieodebrania przez Klienta Dostawy spowodowanej nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną z 2 – dniowym wyprzedzeniem lub błędnie podanymi szczegółami dostawy uważa się za poprawnie zrealizowaną. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie.

14. W przypadku zmiany wartości kalorycznej na wyższą przez Klienta jest on zobowiązany do zapłaty różnicy najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego pierwszy dzień dostawy wraz z nową kalorycznością. W przypadku zmiany kaloryczności na niższą klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w trakcie trwania zamówienia.

15. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Smaczna Paczka Catering Dietetyczny (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienia lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§ 6 Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Dostawy przez Smaczna Paczka Catering Dietetyczny Klientowi przysługi prawo do złożenia reklamacji na adres kontakt@smacznapaczka.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane klienta, adres dostawy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Dodatkowo przedmiot reklamacji, opcjonalnie dokumentacja fotograficzna która pomoże w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na korzyść klienta. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana niepoprawnie. Reklamację rozpatruję się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest spółka Dargoleza Polska Sp. Z o.o., przy ul. Górnicza 25/8A, 43-502 Czechowice Dziedzice NIP: 6521724979 Regon: 361002120  KRS: 0000573009. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z Smaczna Paczka Catering Dietetyczny. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.